TV8

Холбоо барих

Холбоо барих хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар, СБ дүүрэг
Ерөнхий сайд Амарын гудамж-3, ТВ-9 телевизийн байр

Нэвтрүүлгийн алба: 70110631
Мэдээний алба: 70110630
Спортын алба: 70110631
Кино алба: 70110633
Санхүүгийн алба: 70110628
Маркетингийн алба: 70110632

Email: info@tv9.mn,
Web: www.tv9.mn