TV8

Responsive image

Угийн бичгээ хөтлөж, овог удмаа мэдэцгээе

2015-02-16 Монголчууд эртнээс ураг холбох ёсыг эрхэмлэж, удмаа таниулах, ургийн баяр хийх, ургийн бичиг хөтлөх зэрэг уламжлалт ёс заншлыг бий болгосон. Орчин үед эдгээр ул...

Шинэ мэдээ