TV8

Responsive image

Хогны ногоон уут хог

2015-01-08 Хэрэгцээгүй ч хэрэглэхийг иргэдээсээ шаардсан хогны ногоон уутыг тараахад 2015 онд 6,7 тэрбум төгрөг төсөвлөж тендерийг нь нээлттэй сонгон шалгаруулахаар бол...

Шинэ мэдээ

Хогны ногоон уут хог

Хэрэгцээгүй ч хэрэглэхийг иргэдээсээ шаардсан хогны ногоон уутыг тараахад 2015 онд 6,7 тэрбум төгр... 2015-01-08